Rudsjön

I den lokala fågelsjön börjar skrattmåskollonin med sitt årliga bestyr. Bon ska byggas och ungar ska göras. Det är likadant bland andra fåglar. Det ligger fortfarande is på halva sjön så det finns tid kvar för fler arter att komma tillbaka. Jag saknade skedand, bläsand, rörhöna, snatterand och gråhakedopping. Kanske dyker de upp senare.
Nytt för året är ett 20-30-tal storskarvar. De har intagit den lilla sjöns enda ö. De samlade bomaterial och verkar gilla ön som boplats. Hoppas bara de inte skrämmer iväg andra arter.
Svarthakedopping, knipa och sångsvan sågs på håll. Havsörnarna var 3. De två på bild och en vuxen individ.

Skäggdopping, The great crested grebe, Podiceps cristatus
Skäggdopping, The great crested grebe, Podiceps cristatus
Sothöna, Coot, Fulica atra
Sothöna, Coot, Fulica atra
Storskarv, Great Cormorant, Phalacrocorax carbo
Storskarv, Great Cormorant, Phalacrocorax carbo
Skrattmås, Black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus
Skrattmås, Black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus
Storskarv, Great Cormorant, Phalacrocorax carbo
Storskarv, Great Cormorant, Phalacrocorax carbo
Havsörn, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla
Havsörn, White-tailed Eagle, Haliaeetus albicilla
Brunand, Common pochard, Aythya ferina
Brunand, Common pochard, Aythya ferina
Vigg, Tufted duck, Aythya fuligula
Vigg, Tufted duck, Aythya fuligula

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.