Omberg

Omberg runt

Omberg är ett berg vid Vätterns östra strand strax söder om Vadstena. Det är en av Östergötlands mest besökta platser. Sveaskog har gjort den 1700 hektar stora Ekopark Omberg där tät granskog gjorts om till lövskog och ängsmark samt frihuggit de ca 400 jätteekarna. Det finns mycket historia här också. I söder hade Sverkarna sin högborg och Sverker den äldre med söner kämpade om regeringsmakten. Alvastra klosterruin har sina valvbågar kvar ett rejält stenkast från Sverkersgården. I norra änden ligger drottning Ommas fornborg.
En vandringsled på 27 kilometer går runt hela området. Här skulle vi spendera dagen. Det var härligt bland stora ekar och bokar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.