Fågelsjön

Gunsan och jag tog en vända till fågelsjön. Skrattmåskollonin stod till största del på isen och väntade på att den skulle smälta. De hade redan mutat in små revir för sina bon.
På den andra sidan sjön hade isen gått. Det var en hel del fåglar som simmade runt där. Brunänder, svarthakedoppingar, knipor, vigg och skäggdoppingar var det ganska gott om redan.
Om någon vecka kommer det att sjuda av liv i den lilla sjön.

Snatterand, Gadwall, Anas strepera
Snatterand, Gadwall, Anas strepera
Gråhakedopping, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena
Gråhakedopping, Red-necked Grebe, Podiceps grisegena
Sångsvan, Whooper Swan, Cygnus cygnus
Sångsvan, Whooper Swan, Cygnus cygnus
Sothöna, Coot, Fulica atra
Sothöna, Coot, Fulica atra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.