Gruvdammsrundan

Tätorten Sala är nog mest känd för sin silvergruva. Gruvan var i kontinuerlig drift från 1400-talet till 1908. 1530-1540 fick gruvan fram 3.5 ton rent silver varje år. Gustav Vasa kallade den rikets skattkammare. 1962 slutade man utvinna silver ur den sista gruvan. Det går fortfarande att besöka gruvan och gå guidade turer ner i den.
För att driva gruvan behövdes vattenkraft. De vattendrag och sjöar som fanns i området räckte inte till under gruvans storhetstid. Därför anlades ett system av dammar och kanaler i området. På sin tid var det en stor ingenjörskonst. Vi var inte här för gruvans skull utan för att gå den vandringsled på 26 kilometer som slingrar sig runt dessa dammar.
Vandringen var bra i varierande miljö. Så klart en del vatten att vandra vid men även härligt mossiga skogsområden, myrar och någon bit på väg.
Vi hade riktigt tur med vädret även om det blåste kallt vid de större sjöarna. En härlig dag som säkert kommer att kännas lite i benen imorgon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.