Ett kärt återseende

Den senaste en och en halv veckan har jag mött 14 rådjur i skogen när jag varit ute. Sena eftermiddagar och kameran har lämnats hemma. Idag tänkte jag mig få se älg.
Gunsan och jag tog bilen upp på skogen till en traktorväg som går förbi några hyggen. Det var dåligt med älg men ett antal roliga fåglar dök upp. Vi hörde orrar kuttra från skogen och efter någon minut passerade de ovanför oss. En varfågel satt i en trädtopp och ropade. Dessutom var det två gråspettar som var ljudliga. Den ena flög runt till diverse torrakor. Vid fyra tillfällen såg vi havsörnar. Två gånger flög de i par.
Det var riktigt kul att få se hökugglan igen. Det var ett par månader sedan sist. Nu dök den upp någon kilometer från där jag såg den senast. Visst, det kan vara en annan men jag tror det är samma.

Hökuggla, Northern Hawk Owl, Surnia ulula
Hökuggla, Northern Hawk Owl, Surnia ulula

GPS’en stannade på 9.8 km. Inte ett enda däggdjur påträffades. Fullt av älgspår och en del från rådjur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.