Lostigen

För 3 år sedan trampade vi runt den djupa Logärden utanför Falun. I södra delen är den ca 50 meter djup. Min första kontakt med sjön var vinterfuiske efter röding. Det har blivit några turer och rödingar att rensa från sjön. Leden runt sjön är varierad på stig och en del skogsväg. Fleratalet gamla fäbodar passeras. Vi har startat vid Finngärds Fäbodar och gått medurs. Vi fick en fin men något kall Kristi himmelfärdsdag. Drygt 18 kilometer är det runt sjön och det tar ett tag i kuperat landskap.

Bilder från tidigare vandring vid Logärden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.