Med näbbar och klor

Det blev ett nytt besök på orrmyren. Det sjätte för året. Denna gång var Gunsan med igen för hon ville se någon höna.
04:20 var vi på plats och orrarna kom 04:40. Det är hårt att vara naturintresserad 🙂
Orrarna gick loss på varandra för att några sekunder senare stå och picka i närheten. Intensiteten gick upp och ner men ökade märkbart när ett par hönor närmade sig.
En orrhöna flyger ner på myren från trädet hon spanat in kämparna ifrån

Orre, Black Grouse, Lyrurus tetrix
Orre, Black Grouse, Lyrurus tetrix

Här hade jag tänkt att visa någon av de bilder jag tog ett par minuter senare när hon valt ut sin kämpe. Jag sköt av en serie på tio bilder men tyvärr fokoserade kameran på ett grässtrå i förgrunden så allt blev suddigt. Nu har jag sett två parningar men inte fått någon bra bild. varför händer det 05:15 respektive 05:21?
Båda hönorna satte sig i ett träd bredvid gömslet och kacklade på sitt sätt. Jag öppnade lite på sidan så jag kunde hålla koll på dem. En höna flög iväg relativt snart medan den andra kollade in kämparna.

Orre, Black Grouse, Lyrurus tetrix
Orre, Black Grouse, Lyrurus tetrix

Det blev ett antal fighter innan även hon gav upp. Nu får de vara i fred resten av tiden. Nästa år kommer jag igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.