Strömsberg – Västland – Karlholm

Nya platser och bruk. Även denna gång i Nurduppland. Strömsbergs bruk grundades 1643 för att tillverka muskötplåtar åt Söderhamns gevärsfaktori. Fint beläget vid Tämnarån ligger det vita bruket som det kallas. Vintertid är det stängt så det blir troligtvis en resa hit under varmare perioder senare.

I Västland startade anlades ett kronobruk 1612. Det var ett av Upplands största innan ryssarna härjade i början av 1700-talet då det brändes ned. Efter uppbyggnad användes det sporadiskt tills nedläggningen 1902. Den lilla orten med ett 60-tal innvänare har en fin kyrka väl värd att stanna vid.

Solen som knappt gått upp var redan på väg ned. Innan dess skulle vi hinna med Karlholms bruk också. Jag har passerat skylten med Karlholm många gånger men det blir liksom inte av. Ljuset försvann snabbare än vi kunde tro så det blev mest en promenad längs gatan med bruksbostäderna till klockstapeln, den lilla herrgården och runt dammen. Lancashiresmedjan är nu ett byggnadsminne och ska ha mycket inventarier kvar. Det blir nog ett besök hit igen också.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.