Delsbo Forngård

Delsbo Forngård är en hembygdsgård som samlar gårdar och andra byggnader från trakten. Sveriges äldsta spelmansstämma, Delsbostämman, har arrangerats på Forngården sedan 1932.
Flera av byggnaderna har kulturhistoriska väggmålningar av Gustaf Reuter och hans lärjunge Erik Ersson som målade väggarna under 1700-talet. Målningarna i husen har restaurerats men inte målats om. Det är inte tillåtet.

Från vänster: Tjärnmyrastugan, Per-Nilsas gården, Norrbergsstugan

Tjärnmyrastugan kommer ursprungligen från Karlsgården i Tjärnmyra och är enligt Forngården sannolikt uppförd på 1600-talet. Utmärkande för byggnaden är pigloftet.

Storstugan

Drängstugan till vänster och pigloftet var inte öppet.

Norrbergsstugan är av 1600-talstyp och flyttades 1952 till forngården där den återställdes till sitt ursprungliga skick som bondestuga. Innan flytten och forngården användes byggnaden som bygdemuseum i Delsbo. I byggnaden finns väggmålningar av Erik Ersson. Fanjunkaren, målaren och författaren Fredrik Winblad von Walter tjänstgjorde då som ciceron och vaktmästare.

De som bodde här hade det säkert gott ställt.

Festrummet

Stor öppen spis

Per-Nilsas gården stod ursprungligen i Sunnansjö innan den skänktes till föreningen 1935. Gården är en representant för 1700-talets arkitektur i Delsbo. Typiskt för perioden är att man har byggt till huset i höjdled med en halv våning.

När byggdens gamla kyrka revs tog man vara på den sten som lades när kung Karl XIV Johan kom på besök. Den är nu del av farstugebron.

Husen blir större och fler rum byggs

Festlokal ska gården ha

med tillhörande värmekälla

För att öppna dessa hus behövs nyckel. Det var ingen lätt liten sak som man kan ha i byxfickan direkt.

Det finns andra byggnader på området också. Däribland ett skolmuseum som klappade igen 1950 och har inredning och material kvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.