Spår av djur

Denna helg var det som vanligt dags för ett äventyr i skogen. Nya platser markerade i gps’en och kängor på. Ett par havsörnar hälsade oss välkomna strax efter vi lämnat bilen. Vinden låg på och det var tunn skare med en decimeter grovkorning snö under. Det var ganska tungt att gå.
Vi rörde oss genom barrskog ned mot ett område där det mest är lövskog. Här hade vi hoppats att se något hjortdjur. Älg och rådjur finns i alla fall i området. De kunde vi se spår av i vargskiten vi hittade.

Vargskit med älghår och rådjursklöv
Vargskit med älghår och rådjursklöv

Spår av varg
Spår av varg

Det känndes spännande att gå i denna skog där lövträden dominerade och då främst ekar. Längs det rinnande vattnet såg vi fullt av spår. Älg, rådjur, räv, utter, grävling, hare och ett mindre mårddjur. Även spår av bäver i form av gnagda träd. Själva djuren lyste med sin frånvaro.
Jag fick nöja mig med detta. Nu har jag i alla fall sett den.

Lunglav, Lungwort, Lobaria pulmonaria
Lunglav, Lungwort, Lobaria pulmonaria

Förr trodde jag att lunglaven fått namn efter sin form men den har använts för att bota lungsjukdomar och därav namnet. Den är numer rödlistad i Sverige.
Det är fortfarande is på delar av vattendragen men det dröjer nog inte länge innan den försvinner.

Vintervackert
Vintervackert

Underlaget vi gick på bestod av allt från grusvägar, stigar och fritt strövande på vandringsturen. Ibland var det gamla granskogar med grova träd men mest blev det ekskog.

Gunsan tar täten
Gunsan tar täten

Någon kilometer norr om bilen hittade vi nya spår. Dessa kom från lo. Ett djur jag bara lyckats se spår efter men aldrig själva djuret.

Lo, Lynx, Lynx lynx
Lo, Lynx, Lynx lynx

Det blev en imponerande rad av spår på denna tur. Att hoppas på järv är nog för mycket 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.